Twitter response:
Vuk i 7 jarica

U blizini šume živela je koza koja je imala sedam lepih i nestašnih jarića. Jednoga dana, kad je koza pošla da nabavi hranu, pozvala je svoje jariće i kazala im je: “Dečice, ja idem po hranu, a vi budite dobri i nemojte nikome da otvarate vrata, jer bi mogao doći vuk koji hoće da vas pojede. Ako bi se ipak pojavio neko ko želi da uđe, zatražite da mu najpre vidite šapu pa ako je crna, to je sigurno vuk. Tada ne verujte njegovim pričama i ne otvarajte.” “Dobro mama”, viknuše jarići uglas, “idi i za nas ne brini.” Kada je koza otišla jarići su nastavili da se igraju, pa su se uskoro toliko zaneli da nisu više mislili na mamine reči.

Komentari

Leave a comment