Twitter response:

Put oko sveta za 80 dana

Put oko sveta za 80 dana

Ovo je verzija klasične priče, smeštena u 1872. godinu. U centru pažnje je ekscentrični engleski pronalazac i avanturista, Filis Fog. Ali Foga društvo ne shvata ozbiljno, njegove tvrdnje se odbacuju kao neosnovane. Jednog dana će da sklopi opkladu sa lukavim lordom Kelvinom, upravnikom Kraljevske akademije nauka, kako će uspeti da obiđe svet za 80 dana, i to koristeći različita prevozna sredstva, kao što su brodovi, vozovi, baloni, slonovi i sl.

Komentari