Twitter response:

Mede medenjaci (Care bears) – Moja kucica svacija slobodica