..

Archive for the ‘Konan – Conan the Adventurer’ Category

konan RS

Konan – Šetači iz senke

Jedne zime u Bronzanom dobu, dečak Konan je svedok ubistva svojih roditelja. Počinitelj je tajanstveni Amon, koji je sa svojom vojskom napao njegovo selo u potrazi za čelikom. Konana prodaju u roblje, gde će da vrti ogromni drveni točak. Godine prolaze, i nakon što su svi ostali robovi umrli, Konan ostaje živ i raste u […]

konan RS

Konan – Sivi vuk iz Ksantosa

Jedne zime u Bronzanom dobu, dečak Konan je svedok ubistva svojih roditelja. Počinitelj je tajanstveni Amon, koji je sa svojom vojskom napao njegovo selo u potrazi za čelikom. Konana prodaju u roblje, gde će da vrti ogromni drveni točak. Godine prolaze, i nakon što su svi ostali robovi umrli, Konan ostaje živ i raste u […]

konan RS

Konan – Zvezda Šadizara

Jedne zime u Bronzanom dobu, dečak Konan je svedok ubistva svojih roditelja. Počinitelj je tajanstveni Amon, koji je sa svojom vojskom napao njegovo selo u potrazi za čelikom. Konana prodaju u roblje, gde će da vrti ogromni drveni točak. Godine prolaze, i nakon što su svi ostali robovi umrli, Konan ostaje živ i raste u […]

konan RS

Konan – Pobratim

Jedne zime u Bronzanom dobu, dečak Konan je svedok ubistva svojih roditelja. Počinitelj je tajanstveni Amon, koji je sa svojom vojskom napao njegovo selo u potrazi za čelikom. Konana prodaju u roblje, gde će da vrti ogromni drveni točak. Godine prolaze, i nakon što su svi ostali robovi umrli, Konan ostaje živ i raste u […]

konan RS

Konan – Noć vatrenih suza

Jedne zime u Bronzanom dobu, dečak Konan je svedok ubistva svojih roditelja. Počinitelj je tajanstveni Amon, koji je sa svojom vojskom napao njegovo selo u potrazi za čelikom. Konana prodaju u roblje, gde će da vrti ogromni drveni točak. Godine prolaze, i nakon što su svi ostali robovi umrli, Konan ostaje živ i raste u […]

Crtani Film na Srpskom, sa Prevodom, za Decu Crtani