..

Archive for the ‘Preko ograde’ Category

preko ograde

Preko ograde (Over the hedge)

Došlo je proleće i grupica šumskih sakupljača predvođena kornjačom Verneom budi se iz zimskog sna. Ali, od njihovog nekada velikog šumskog staništa ostala je tek mala livada koju samo zelena ograda deli od novoizgrađenog ljudskog naselja. Pred grupom šumskih plašljivaca je velik problem: gde nabaviti hranu za predstojeću zimu? Kad upoznaju snalažljivog rakuna RJ-a, majstora […]

Crtani Film na Srpskom, sa Prevodom, za Decu Crtani